ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1992

Ίδρυση ΙΝΕΡΠΟΣΤ

1993-1999

Διεξαγωγή Σεμιναρίων Πολιτικής & Δημιουργίας Βιβλιοθήκης Δημοσίου Διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική

2005 – 2006

Πρόγραμμα “Ελλάδα 2020”

Συνάντηση με θέμα “Διακυβέρνηση, Διαφάνεια και Ανάπτυξη”

Διεθνές Συνέδριο Δελφών με θέμα : “Αυτοδιοίκηση : Φορέας Δημοκρατίας και Μοχλός Κοινωνικών Αλλαγών και Ανάπτυξης”

25 Ιουνίου 2005

Σειρά Ημερίδες : “ΟΝΕ Προοπτικές και Προκλήσεις για μια Νέα Οικονομική Αρχιτεκτονική” σε συνέχεια της συνάντησης  του Euro50 Group στην Αθήνα

30 Ιουνίου – 11 Ιουλίου 2008

Έναρξη Εκπαιδευτικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διεθνές θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διαχείριση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Πολιτικής”

Απρίλιος 2009

Forum Πολιτικής 2009

Συνάντηση Εργασίας <<Η θεσμική Αρχιτεκτονική της Διαφανούς και Αποτελεσματικής Χρήσης του Δημόσιου Χρήματος στην Ελλάδα>>

Μάϊος 2010

Διεθνές Συμπόσιο Δελφών

Ο Ο.Η.Ε ΣΤΟΝ 21ο αιώνα : Ο ρόλος και η επιλογή του Γενικού Γραμματέα

Απρίλιος 2015

Κύκλος Διεθνείς Συναντήσεις

Paul Krugman <<Europe: What next?>>

Οκτώβριος 2015

Κύκλος Διεθνείς Συναντήσεις

Dani Rodrik <<Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις : Διδάγματα από εμπειρίες άλλων χωρών>>

Νοέμβριος 2015

Κύκλος Διεθνείς Συναντήσεις

Kemal Dervis <<The Future of Europe beyond Multiple Crises: A way forward>>

2015

Ίδρυση Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (International Advisory Board) του ΙΝΕΡΠΟΣΤ

29 Σεπτεμβρίου 2017

Ετήσιο Συνέδριο ΙΝΕΡΠΟΣΤ: <<Επενδυτική Επανεκκίνηση: Τι, Πως καιν από Ποιους;>>

2017

Ετήσια Συνεργασία με Delphi Economic Forum

Μάρτιος 2018

Κύκλος Διεθνείς Συναντήσεις

Jo (Jyotsna) Puri: “Evaluating Sustainable Development Projects and Programs”

Μάρτιος 2018

Ετήσια Συνεργασία με The Economist Conferences

2018

Ετήσια Συνεργασία με Agora Dialogue

Μάρτιος 2019

Συνεργασία με Progressive Society (S&D Group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Συμμετοχή της Προέδρου της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΝΕΡΠΟΣΤ ως Συν-πρόεδρος της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Ευημερία και Ισότητα σε μια βιώσιμη Ευρώπη

Επίσημη Παρουσίαση της Έκθεσης στην Αθήνα