ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το  Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη και τη Διακυβέρνηση (ΙΝΕΡΠΟΣΤ)
είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος προωθεί τις αρχές της δημοκρατικής διακυβέρνησης
καθώς και της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Η δράση μας βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας συμμετοχικής,
αλληλέγγυας και κοινωνικά δίκαιης που προωθεί την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη,
καθώς και την ευημερία για όλους, με διαφάνεια και λογοδοσία στη διακυβέρνηση.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Όραμά μας είναι να συμβάλουμε, μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενεργοποίησης των πολιτών,
της κινητοποίησης των προοδευτικών κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και της επεξεργασίας κατάλληλων
μέτρων πολιτικής, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής
και της δημοκρατικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Καταγράφουμε τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τους τομείς προτεραιότητας του Ινστιτούτου και τις εισάγουμε στον ελληνικό δημόσιο διάλογο

Σχεδιάζουμε, συντονίζουμε και υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εταιρικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Υλοποιούμε ανοιχτές διαβουλεύσεις (open consultations) καθώς και forum διαλόγου σε συνεργασία με δημόσιους, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς και δημοσιοποιούμε προτάσεις πολιτικής (policy papers) και ειδικές Εκθέσεις (reports) πάνω στους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου

Αναπτύσουμε μέτρα και εργαλεία προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης εφαρμοσμένων πολιτικών με στόχο την αξιοποίησή τους από δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς

Οργανώνουμε ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, συνέδρια και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με στόχο την ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου και της δημιουργίας δικτύων

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ