Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Το μόνιμο προσωπικό του Ινστιτούτου είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, την παρακολούθηση των προγραμμάτων, την οργάνωση των εκδηλώσεων, την επικοινωνία του Ινστιτούτου με τους συνεργαζόμενους φορείς καθώς και τις ενέργειες εξεύρεσης πόρων και χρηματοδότησης.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο διαθέτει έναν σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεργατών και ερευνητών που δραστηριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος.

Βίβιαν Μπουφούνου, Υπεύθυνη Έρευνας

 • Η Βίβιαν Μπουφούνου συνεργάζεται με το Ινστιτούτο ως Υπεύθυνη του τομέα Έρευνας.

 • Είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα».

 • Διαθέτει 30 ετών εμπειρία ως Ανώτατο διοικητικό στέλεχος στον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις και στη στρατηγική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Δ/νουσα Σύμβουλος και Δ/ντρια Χρηματιστηριακών εταιρειών, Γενική Δ/ντρια εταιρείας Leasing, στέλεχος Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Τράπεζας και Δ/νσης Οικονομικών Μελετών Τράπεζας. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος του Invest in Greece ειδική σύμβουλος Υπουργών και σύμβουλος του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας και Προέδρου της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών.

Φώτης Παπαδογιάννης, Οικονομικός Διευθυντής

 • Ο Φώτης Παπαδογιάννης συνεργάζεται με το Ινστιτούτο από τον Απρίλιο του 2017, ως Οικονομικός Διευθυντής.

 • Σπούδασε Οικονομικά (τμήμα Οικονομικής Επιστήμης) στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρ. ΑΣΟΕΕ). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και έχει άδεια επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Ά Τάξης.

 • Διαθέτει δεκαετή και πλέον εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα. Δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο στα Οικονομικά, Λογιστικά, Φορολογικά και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

 • Είναι συνεργάτης Τραπεζικών Ιδρυμάτων σε θέματα εκκαθαρίσεων και ειδικής διαχείρισης εταιρειών.

Λουκάς Σπανός, Επιστημονικός Συνεργάτης

 • Ο Λουκάς Σπανός είναι οικονομολόγος (ΒΑ, MSc ΕΚΠΑ) και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 • Από το 2008 συνεργάζεται σε εθελοντική βάση με το ΙΝΕΡΠΟΣΤ στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμμάτων.

 • Είναι Διευθυντής στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή, ενώ έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας σε θέματα CSR, crowdfunding και βιωσιμότητας.

 • Διαθέτει πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας στη χάραξη & υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντής Γραφείου Υπουργού στα υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας, Επιστημονικός Σύμβουλος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο), ενώ ήταν μέλος Επιτροπών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης & κεφαλαιαγοράς.

Ιωάννα Φρατζεσκάκη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων & Επικοινωνίας

 • Η Ιωάννα Φρατζεσκάκη ασχολείται με το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων του Ινστιτούτου.

 • Παράλληλα είναι υπεύθυνη για την εξωτερική επικοινωνία, τις σχέσεις με τους συνεργαζομένους φορείς καθώς και τη χρηματοδότηση (fund-raising)

 • Διαθέτει 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της στρατηγικής επικοινωνίας, της δημόσιας πολιτικής (public affairs) και στην ανάπτυξη σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους (stakeholder engagement) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και τεχνογνωσία στα προγράμματα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

 • Σπούδασε Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες στο Royal Holloway, University of London και κατέχει με μεταπτυχιακό στις Μεσογειακές Σπουδές από το King’s College, University of London

Έφη Καραφωτιά, Υπεύθυνη Γραμματείας

 • Η Έφη Καραφωτιά συνεργάζεται με το Ινστιτούτο από τον Σεπτέμβρη του 2014 και είναι γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Έχει δεκαετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, με ειδίκευση σε θέματα διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού.

 • Σπούδασε Επικοινωνία και κατέχει μεταπτυχιακό στο International Business από το Royal Holloway,University of London.

Στέλιος Παπαηλίας, Νομικός Σύμβουλος

 • Ο Στέλιος Παπαηλίας είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ασκεί ενεργή δικηγορία από το 2001.

 • Είναι Νομικός Σύμβουλος του ΙΝΕΡΠΟΣΤ από το 2005, χειριζόμενος τα νομικά ζητήματα του Ινστιτούτου και των προγραμμάτων που αυτό αναλαμβάνει.

 • Κατά τη διάρκεια της πολυετούς άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία υποθέσεις, τόσο στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών νομικών υπηρεσιών, όσο και στα πλαίσια δικαστηριακής επίλυσης διαφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στο αστικό, δημόσιο, διοικητικό, εμπορικό και ποινικό δίκαιο.

 • Είναι Νομικός Σύμβουλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΜΙΕΤ).Έχει επίσης διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 • Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και το Διοικητικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης Γερμανίας (Ruprecht-Karls Universität Heidelberg).