ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Οργανώνουμε σειρά εκδηλώσεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου με στόχο:

  • την ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου πάνω σε εξειδικευμένα θέματα δημόσιας πολιτικής

  • την ενημέρωση του ευρύ κοινού αλλά και των εξειδικευμένων κοινωνικών εταίρων

  • την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και θέσεων

  • τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με στόχο την προώθηση των προτάσεων πολιτικής καθώς και την ανεύρευση πρακτικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.

Από το 1992 έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία στη διοργάνωση εξειδικευμένων εκδηλώσεων με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές και εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό:

  • Ετήσια Συνέδρια ΙΝΕΡΠΟΣΤ

  • Σεμιναρια Πολιτικής

  • Διεθνές Συμπόσιο Δελφών

  • Κύκλος Διεθνείς Συναντήσεις

  • Κλειστές θεματικές συναντήσεις – Διαβουλεύσεις

Για να δείτε τις ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ μας πατήστε εδώ