ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Υλοποιούμε πρωτοβουλίες με σκοπό την ανάλυση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολυτομεακών πολιτικών, μεταρρυθμίσεων και έργων στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, του φορολογικού συστήματος, των επενδύσεων, της απλοποίησης διαδικασιών άσκησης επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής πρόνοιας και άλλων.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονούμε μελέτες, υποβάλουμε εκθέσεις και οργανώνουμε στοχευμένες θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων, αξιολόγησης πολιτικών και διατύπωσης προτάσεων με εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες, εκπροσώπους εθνικών & ευρωπαϊκών αρχών και παραγωγικών φορέων.

  • Διεξαγωγή “Σεμιναρίων πολιτικής” που απευθύνονται σε έναν επιλεγμένο αριθμό ειδικών με το προς συζητήση θέμα, λόγω ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής ενασχολήησης, καθώς και σε αντίστοιχους “διαμορφωτές πολιτικής” (decision makers). Στόχος των σεμιναρίων είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής. Τα “Σεμινάρια πολιτικής” την περίοδο 1992-2000 οδήγησαν και σε μια σειρά εκδόδεων με τον τίτλο “Βιβλιοθήκη Δημοσίου Διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική”

  • Κλειστές συναντήσεις:
    «Πρόταση αναδιοργάνωσης των εθνικών ελεγκτικών υπηρεσιών» (National Audit Office)
    «Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και αποτελεσματική εποπτεία».