ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΝΕΡΠΟΣΤ

Ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Οικονομικής και διδάσκει στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Το τρέχον διδακτικό του έργο καλύπτει τα μαθήματα: «Τραπεζική Διοίκηση & Διαχείριση Κινδύνων» και «Ειδικά Θέματα στην Τραπεζική» (Π.Μ.Σ.: Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής), καθώς και «Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα» (Π.Μ.Σ.: Δημόσιας Πολιτικής & Διοίκησης).

Στο παρελθόν, έχει διδάξει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του  Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Ο.Π.Α. τα μαθήματα της «Νομισματικής Θεωρίας & Πολιτικής», της «Τραπεζικής Οικονομικής», της «Μακροοικονομικής Ανάλυσης» και των «Οικονομικών Ολοκληρώσεων».

Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (Λίαν Καλώς), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (D.E.S.S.) και Διδάκτωρ της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Dijon, France. Επίσης, είναι απόφοιτος του Centre International d’Economie Politique – Département B (Institut Universitaire International de Luxembourg – Post Doctoral Cycle).

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ιονική Επενδύσεων Α.Ε.» και της «Ιονική Finance Α.Ε.». Για σύντομο χρονικό διάστημα υπήρξε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής.

Επί σειρά ετών, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της European Investment Bank (Luxemburg), της Economic Policy Committee (EPC), της Monetary Committee (MC) και του Competitiveness Advisory Group (CAG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Yπήρξε σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης XX (Contrôle Financier) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Επιστημονικός Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.)

Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της «ΔΙΑΣ Α.Ε. – Διατραπεζικά Συστήματα». Διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) του Υπουργείοu Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 1999 εξελέγη Αντιπρόεδρος του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UNESCO στη Seoul (Korea ).

Την περίοδο 1982-1986 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης & Προγραμματισμού (Ε.Σ.Α.Π.).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και το συγγραφικό του έργο κινούνται στο χώρο της Τραπεζικής Οικονομικής, της Νομισματικής Θεωρίας και Πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης.