Το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ (CSR Hellas), συνεργαζόμενος φορέας του ΙΝΕΡΠΟΣΤ, οργανώνει το πρώτο Summer School για την Εταιρική Υπευθυνότητα στις 23-27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα με στόχο την εκπαίδευση πάνω σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική στρατηγική.

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στο Summer School και να μάθετε από τους παγκοσμίου φήμης ειδικούς!

Το Θερινό Σχολείο για την Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα είναι μία συλλογική πρωτοβουλία του CSR Hellas σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελώντας την πρώτη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

To Θερινό Σχολείο που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 23-27 Σεπτεμβρίου και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων από όλους τους τομείς όπως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Στρατηγική Ανάπτυξη, Επενδυτικές Σχέσεις, Marketing και Επικοινωνία, Προμήθειες, Υγεία και Ασφάλεια, Δημόσιες Σχέσεις, που έχουν την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων που επηρεάζουν την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχείρησης στο πλαίσιο ενίσχυσης της βιωσιμότητας. Απευθύνεται επίσης σε επιχειρηματίες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα συναφή με την εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου περιλαμβάνει διδασκαλία από καταξιωμένους καθηγητές πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, κατά το πρώτο μέρος κάθε ημέρας εκπαίδευσης, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από την εφαρμογή στρατηγικών, προσεγγίσεων και δράσεων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν μελέτες περίπτωσης (case studies) και ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με άλλους εκπαιδευόμενους.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί αποκλειστικά στα αγγλικά και οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης υπό την προϋπόθεση συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας οι οποίες, υπό την επίβλεψη των καθηγητών, θα αναλάβουν να υποβάλλουν εναλλακτικές προσεγγίσεις και προτάσεις λύσεων σε πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις σε σχέση με τη διαχείριση της βιωσιμότητας, τα οποία θα τεθούν κατά τη διδασκαλία.

Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για το πρόγραμμα της κάθε ημέρας:

Τη Δευτέρα 23/9, ο Δρ. Ιωάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο London Business School  που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα διεθνών αναφορών για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας, θα εστιάσει στους τρόπους οικοδόμησης βιώσιμων επιχειρήσεων. Θα παρουσιάσει αξιόπιστα στοιχεία μελετών σε πλήθος επιχειρήσεων, μέσω των οποίων αποδεικνύεται πως οι εταιρείες υψηλής βιωσιμότητας έχουν αποδόσεις  σημαντικά μεγαλύτερες αυτών της χαμηλής βιωσιμότητας τόσο από άποψη χρηματιστηριακών όσο και λογιστικών δεδομένων. Επίσης, θα αναφερθεί στους αναγκαίους συμβιβασμούς που θα πρέπει να γίνουν εντός των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας που επιδιώκει την ανάπτυξη μέσω μόνο των οικονομικών αποτελεσμάτων με τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών που ζητούν από τις επιχειρήσεις έναν διευρυμένο λειτουργικό και ηγετικό συνάμα ρόλο.

Την Τρίτη 24/9, ο Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος ΔΣ CSR Cyprus, θα αναλύσει την ανάγκη αλλαγής στη φιλοσοφία διοίκησης και λειτουργίας των εταιρειών σε ένα ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων μέχρι τα στελέχη και το σύνολο των εργαζομένων, προς ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που επίκεντρο θα έχει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του επιθυμητού και του δυνατού προς επίτευξη, σύμφωνα με το δεδομένο επίπεδο ωριμότητας κάθε επιχείρησης. Θα εστιάσει ειδικότερα στην αξία υιοθέτησης διεθνών πρωτοβουλιών, όπως οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία προόδου.

Την Τετάρτη 25/9, ο Δρ. Κωνσταντίνος Μανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης θα εστιάσει στην παρουσίαση και επεξήγηση μοντέλων ανάπτυξης ολιστικής προσέγγισης δημιουργίας αξίας τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Θα αναδείξει τα μακροπρόθεσμα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις μέσα από την αντιμετώπιση των προκλήσεων καθώς και τους τρόπους μετατροπής τους σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Την Πέμπτη 26/9, ο Δρ. Παύλος Βλάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ALBA Graduate Business School του The American College of Greece, θα εστιάσει στη ανάδειξη της προσέγγισης CSP – Corporate Social Performance ως μία πολύ-παραγοντική προσέγγιση αποτύπωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων ως μέρος των αποτελεσμάτων βιωσιμότητας των σύγχρονων οργανισμών. Θα αναλύσει τον ρόλο των ενδιάμεσων φορέων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων βιωσιμότητας, ενώ θα αναφερθεί στον ρόλο των νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση δημιουργίας αξιόπιστων δεδομένων λογοδοσίας.

Την Παρασκευή 27/9, ο Jan Noterdaeme, Συνεργάτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Louvain (Βέλγιο) και στέλεχος διοίκησης του CSR Europe, θα εστιάζει στην ανάγκη συνεργασίας για την επίτευξη του εταιρικού προγραμματισμού βιωσιμότητας μέσω νέων μοντέλων παροχής κινήτρων και αξιολόγησης της απόδοσης. Θα αναλύσει την ανάγκη επίτευξης ενός θεμελιώδους 18ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης που βασίζεται στις προσωπικές επαγγελματικές συμπεριφορές κάθε στελέχους που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη της πολυπόθητης βιωσιμότητας. Επίσης, θα παρουσιάσει τρόπους επίτευξης συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάθε ημέρα κατάρτισης θα διανθίζεται με επισκέψεις σε επιχειρηματικές παραγωγικές μονάδες ή/και από την ανάλυση υπαρκτών μελετών περίπτωσης δίνοντας τη δυνατότητα στους  εκπαιδευόμενους  να αναπτύξουν γόνιμο προβληματισμό εργαζόμενοι σε μελέτες περίπτωσης και να λάβουν χρήσιμη συμβουλευτική και κατευθύνσεις, από τους καταξιωμένους καθηγητές και από έμπειρα στελέχη των χορηγών ALPHA BANK, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΤΙΤΑΝ και των υποστηρικτών AEGEAN, APIVITA, McCAIN, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ που θα μοιραστούν μαζί τους χρήσιμα διδάγματα από την ενασχόλησή τους με συγκεκριμένα ζητήματα βιωσιμότητας

Κάθε ημέρα κατάρτισης θα διανθίζεται με επισκέψεις σε επιχειρηματικές παραγωγικές μονάδες ή/και από την ανάλυση υπαρκτών μελετών περίπτωσης δίνοντας τη δυνατότητα στους  εκπαιδευόμενους  να αναπτύξουν γόνιμο προβληματισμό εργαζόμενοι σε μελέτες περίπτωσης και να λάβουν χρήσιμη συμβουλευτική και κατευθύνσεις, από τους καταξιωμένους καθηγητές και από έμπειρα στελέχη των χορηγών ALPHA BANK, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΤΙΤΑΝ και των υποστηρικτών APIVITA, McCAIN, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ που θα μοιραστούν μαζί τους χρήσιμα διδάγματα από την ενασχόλησή τους με συγκεκριμένα ζητήματα βιωσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://sustainabilityschool.eu/

Learn more and register

Click to view the full programme

More about the Tutors

More about the Lectures

More about the venues