Βιβλιοθήκη Δημοσίου Διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική

Πολιτική για την Υγεία
Οργάνωση -Χρηματοδότηση-Τεχνολογία

1995, ΙΝΕΡΠΟΣΤ & Εκδόσεις “Γνώσεις”
Τρία διαδοχικά σεμινάρια και τρείς άνθρωποι που γνωρίζουν όσο λίγοι τον “κόσμο της υγείας” με ενα κοινό αντικείμενο: Τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής για την υγεία. Ο Δημήτρης Νιάκας επιλέγει ως άξονα της εισήγησής του τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, ο Γιάννης Κυριόπουλος τις επενδύσεις και την τεχνολογία και ο Γιώργος Στάθης την οργάνωση και διοίκηση. Για τα ζητήματα του τομέα της Δημόσιας Υγείας, καταγράφεται ο διάλογος μεταξύ ειδικών και αναπτύσσονται τα συμπεράσματα. Το ζητούμενο είναι μια στρατηγικά σχεδιασμένη δημόσια πολιτική.

Βαλκάνια και Ελλάδα
Προτάσεις για μια Εθνική Στρατηγική

1995, ΙΝΕΡΠΟΣΤ & Εκδόσεις “Γνώσεις”
Η κατάρευση των σταλινικών καθεστώτων εισήγαγε τις χώρες της περιοχής σε μια περίοδο αναζήτησης “γραμμής πλεύσης” από την οποία δεν αποτέλεσε εξαίρεση ούτε η μη κομμουνιστική Ελλάδα. Η διημερίδα, διοργανώθηκε σε μια περίοδο που η, επιστημονική ή μη, “βαλκανιολογία” άγγιζε το ζενίθ της. Οι πανεπιστημιακοί, δημιοσιογράφοι, πολιτικοί, στρατιωτικοί, επιχειρηματίες καλλιτέχνες και άλλοι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στη διημερίδα κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για την ελληνική βαλκανική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές, οικονομικές πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις μιας εξωτερικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα ήταν ο πλούσιος σε θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις διάλογος που έχει καταγραφεί στις σελίδες αυτού του τόμου.

Κύπρος και Στρατηγική του Ελληνισμού

1995, ΙΝΕΡΠΟΣΤ & Εκδόσεις “Γνώσεις”
Το Κυπριακό δεν είναι ένα νέο πρόβλημα. Είναι όμως ιδιαίτερα επίκαιρο καθώς συν τω χρόνω καινούργιες εξελίξεις, πρωτοβουλίες και προσπάθειες επηρεάζουν τα δεδομένα. Για τον ελληνισμό είναι χωρίς υπερβολή ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Η διοργάνωση της Διημερίδας από το ΙΝΕΡΠΟΣΤ θέλησε να ξεπεράσει τη κοινή διαπίστωση της αναγκαιότητας εφαρμογής επεξεργασμένης εθνικής στρατηγικής και πολιτικής, φέρνοντας επιφανείς εκπροσώπους του ελλαδικού και κυπριακού ελληνισμού ενώπιον της ευθύνης να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις.

Πολιτιστική Ταυτότητα και Στρατηγική του Ελληνισμού

1996, ΙΝΕΡΠΟΣΤ & Εκδόσεις “Γνώσεις”
Με βάση την κοινή διαπίστωση πως ο πολιτισμός είναι “βαριά βιομηχανία” και το “εθνικό κεφάλαιο” του Ελληνισμού, οι συμμετέχοντες πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες, πολιτικοί ερευνητές, υπεύθυνοι άσκησης πολιτιστικής πολιτικής και άλλοι ειδικοί απο διαφορετικές εστίες του ανά τον κόσμο ελληνισμού, αναζήτησαν την ουσία της ταυτότητάς τους και τη στρατηγική που  προδιαγράφει αυτή για το εγγύς και το απώτερο μέλλον.

Τα κόμματα μπροστά στην νέα εποχή

1996, ΙΝΕΡΠΟΣΤ & Εκδόσεις “Γνώσεις”
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής αλλά και πολιτικής διαδικασίας, θέτει το θεσμό του κόμματος “ενώπιον ενωπίω” μια και το κόμμα ιστορικά αποτελεί εναν εθνικό θεσμό. Θεσμό που, από τις αρχές του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας, έχει λειτουργήσει αυστηρά εντός των ορίων του κράτους- έθνους, παρά τις όποιες προσπάθειες ή ρητορείες για το αντίθετο. Τα κόμματα λοιπόν σήμερα καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εναν υπό συνεχή διαμόρφωση σύστημα παγκοσμίων οικονομικών και πολιτικών διαδικασιών και ολοκλήρωσης.

Ο ρόλος της Ορθοδοξίας στη νέα διεθνή πραγματικότητα

1997, ΙΝΕΡΠΟΣΤ & Εκδόσεις “Γνώσεις”
Πως θα μεταπλαστεί η πολιτιστική δυναμική της ορθόδοξης οντολογίας, κοσμολογίας και ανθρωπολογίας σε δημιουργική αντιπρόταση στα αδιέξοδα της δυτικής νεωτερικότητας;  Πως θα αρθρωθεί σε πρόταση πολιτικής οικονομίας, πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, οικολογικής συμπεριφοράς και συνακόλουθης χρήσης της τεχνολογίας; Προκειμένου να κατατεθούν τέτοιες προτάσεις απατείται πελώριο έργο σπουδής και πρωτοποριακής έρευνας αλλά και καθολική ενεργοποίηση της κοινωνικής δυναμικής των ορθοδόξων λαών. Πρακτικά, για να ανταποκριθεί η ορθοδοξία στις απαιτήσεις της μετανεωτερικής προοπτικής θα πρέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός σε κάθε ορθόδοξη χώρα να επικεντρωθεί στον άξονα της παιδείας και της εκπαίδευσης.

Για μια Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων

1997, ΙΝΕΡΠΟΣΤ & Εκδόσεις “Γνώσεις”
Το ΙΝΕΡΠΟΣΤ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς διοργάνωσε δύο μεγάλα συνέδρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με στόχο να φέρει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τη σημασία πρόταξης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Με την ενεργό συμμετοχή των ελληνικών ΜΚΟ, υιοθετήθηκε η “Έκκληση των Αθηνών” η οποία καλεί τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε να προωθήσουν μεταξύ άλλων, μια ενεργό κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους και να καθιερώσουν κοινωνικά κριτήρια θέσπισης ενός ελάχιστου εισοδήματος για όσους στερούνται πόρων για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ως πρώτο βήμα προτείνεται η κωδικοποίηση του συνόλου των διατάξεων που αφορούν στην κοινωνική διάσταση της Ένωσης, σ’εναν ενιαίο τίτλο της Συνθήκης.