Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Γρυπάρειο Μέγαρο, παρουσία πλήθους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και διδασκόντων του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δόθηκε διάλεξη από την Dr. Jo (JyotsnaPuri, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεθνών και Δημόσιων Υποθέσεων στο Columbia University, School of International and Public Affairs (SIPA) και Διευθύντρια της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας  Αξιολόγησης του Green Climate Fund.

Η διάλεξη είχε θέμα: “Evaluating Sustainable Development Projects and Programs”, και διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ερευνών & Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) και το Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Η Dr Puri, με πλούσια δράση στο επιστημονικό της αντικείμενο, ανέπτυξε με ενάργεια τον τρόπο και τις μεθόδους αξιολόγησης προγραμμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Η διάλεξη της στηρίχτηκε σε παραδείγματα από τη διεθνή της εμπειρία και αναμφισβήτητα κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού. Ακόμη, έθεσε τους άξονες, γύρω από τους οποίους επιβάλλεται να κινείται ένα μοντέλο ανάπτυξης, ώστε να θεωρείται επιτυχημένο από το σύνολο της κοινωνίας. Η κα. Puri ανέδειξε, με τη χρήση πολλών παραδειγμάτων, τις δυσκολίες αλλά και τη σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης αξιολόγησης αποτελεσμάτων και την ανάγκη ενσωμάτωσης δεικτών αποτελεσματικότητας στον σχεδιασμό προγραμμάτων και πολιτικών.

Το παρόν στη διάλεξη έδωσαν οι κ. Σωτήρης Μουσούρης, πρώην Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και Πρόεδρος του ΙΝΕΡΠΟΣΤ, η κα. Λούκα Κατσέλη, Καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΝΕΡΠΟΣΤ, ο κ. Ανδρέας Α. Παπανδρέου, Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και co-chair του Sustainable Development Solutions Network (Greece) και ο Unni Karunakara, Senior Fellow στο Πανεπιστήμιο του Yale.