Η κ. Λούκα Κατσέλη, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΝΕΡΠΟΣΤ και συμπροεδρεύουσα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Ευημερία και Ισότητα σε μια βιώσιμη Ευρώπη, συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) στις Βρυξέλλες στις 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Στόχος της ολομέλειας ήταν να συζητηθούν οι προοπτικές για την Ευρώπη και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της Agenda 2030 για μια βιώσιμη ανάπτυξη με τους εκπροσώπους εργοδοτών, εργαζομένων και κοινωνικών φορέων. Η κ. Κατσέλη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εμπλουτισμού των δημοσιονομικών επιδόσεων μιας χώρας με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες για την αξιολόγηση και εποπτεία των πολιτικών της Ευρωζώνης στο πλαίσιο του ετήσιου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  Με απλά λόγια, το πλαίσιο εποπτείας που ονομάζεται «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» να αντικατασταθεί από ένα βιώσιμο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό εξάμηνο.  

Η κ. Κατσέλη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει μια “Συμμαχία για τον άνθρωπο και τον πλανήτη”

“Οι αρχές της βιωσιμότητας δεν μπορούν να μείνουν στα λόγια. Πρέπει να μεταφραστούν σε εθνικές πολιτικές, σε βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές και σε ολοκληρωμένα έργα που προάγουν την κυκλική οικονομία και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας. Προϋπόθεση για αυτό είναι η σύναψη συμμαχιών μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων και κοινωνικών φορέων για ένα σύγχρονο διάλογο που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και με ισορροπημένο τρόπο τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο όπου τα προβλήματα που συσσωρεύονται επιβάλλουν τολμηρές αποφάσεις και συλλογική δράση.”

#EESCPlenary #2030Strategy #SustainableEqualityReport

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι κκ:
Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Tuomas Saarenheimo, Υφυπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, και Christian Ebeke, Αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.