ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οικονομία – Γεωπολιτική & Αναπτυξιακή Συνεργασία

  • Συμμετέχουμε στο διάλογο για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της δικαιοσύνης, της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης καθώς και των εθνικών μας θέσεων τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Μεσογείου όσο και σε διεθνές επίπεδο.

  • Προωθούμε προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο τη μεταρρύθμιση της διεθνούς διακυβέρνησης και γνώμονα τη διεθνή οικονομική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.