ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Ευρώπη – Ελλάδα

  • Συμμετέχουμε στον ευρωπαϊκό διάλογο με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, τον ρόλο και τη λειτουργία των Θεσμών της Ευρωζώνης και της Ε.Ε., την οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική, τις εξωτερικές σχέσεις, την αναπτυξιακή συνεργασία και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών.

  • Συμβάλλουμε στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με στόχο την  ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building), την προώθηση βιώσιμων αναπτυξιακών δράσεων καθώς και των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας.