ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες, προγράμματα και έργα με σκοπό την αναβάθμιση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων ατόμων και ομάδων πληθυσμού, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό και να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησής τους.

  • Ανέγερση και Λειτουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Ράφφα, στη Νοτιοδυτική Λωρίδα της Γάζας – Παλαιστίνη

  • Αποκατάσταση & Λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Κοινότητας στην Τυφλίδα της Γεωργίας