ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

To Ινστιτούτο από το 1992 έχει παρουσιάσει στο ελληνικό ευρύ και κοινό μια σειρά εκδόσεων και δημοσιεύσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με στόχο την ενημέρωση, την επιμόρφωση, την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου καθώς και την κατάθεση προτάσεων πολιτικής.

  • Έκδοση ειδικών εντύπων/Δελτίων με στόχο την ανάλυση της τρέχουσας συγκυρίας από άποψη μεσοπρόθεσμης προοπτικής

  • Άλλες Δημοσιεύσεις