Στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, κυβερνήσεις, κοινωνία πολιτών, ακαδημαικοί φορείς και ιδιωτική πρωτοβουλία συνεργάζονται για την αποτελεσματική εφαρμογή των 17 Στόχων  Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. To Ινστιτούτο Ερευνών και Στρατηγικής Πολιτικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), συνεργαζόμενος φορέας του The Economist Events, διοργανωτή της πρωτοβουλίας, συμμετέχει στο συνέδριο, παρακολουθώντας και καταγράφοντας όλες τις εξελίξεις στο θέμα.

Με την ελπίδα να οδηγηθεί η ανθρωπότητα σε μια νέα εποχή ανάπτυξης αλλά και ευημερίας, αναζητούνται οι αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις, οι καινοτόμες πρακτικές, οι βιώσιμες επενδύσεις αλλά και νέες συνεργασίες. Από την άλλη μεριά, αντικρουόμενες αντιλήψεις, αδύναμοι θεσμοί και κυβερνητικές δομές, προβλήματα σε θέματα διαφάνειας καθώς και χρηματοδοτικοί περιορισμοί είναι κάποια από τα εμπόδια προόδου προς την κατεύθυνση αυτή.

Το “The Economist Events” σε συνεργασία με το UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) GreeceGlobal SDSN Leadership CouncilUN SDSN MediterraneanUN SDSN Black Sea και το Climate KIC Europe διοργνώνουν το τρίτο Συνέδριο Βιώσιμης Ανάπτυξης  για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη ΜεσόγειοThird Sustainability Summit for south-east Europe and the Mediterranean”, 16-17 Οκτωβρίου 2019 στο Μουσείο Γουλανδρή στην Κηφισιά.

Διαβάστε περισσότερα:

https://events.economist.com/events-conferences/emea/third-sustainability-summit/