Ολόκληρη η εισήγηση  της Προέδρου της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΝΕΡΠΟΣΤ και Συμπροέδρου της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Ευημερία και Ισότητα σε μια Βιώσιμη Ευρώπη (ΙCSE) Λούκας Τ. Κατσέλη στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών τη Δευτέρα 6.05.2019  «Οι ευρωεκλογές και το μέλλον της Ευρώπης»