ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΙΝΕΡΠΟΣΤ

  • O Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος (1964) είναι Καθηγητής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο αντικείμενο «Πολιτική Ανάλυση», Διευθυντής του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του οικείου Τμήματος (2016-) και παράλληλα διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2006-).

  • Σπούδασε Φυσική (1982-87) και Οικονομικά (1988-90) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Southampton της Μεγάλης Βρετανίας στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (1991) και στα Οικονομικά και την Οικονομετρία (1992), καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στην Πολιτική Επιστήμη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (2000).

  • Στο δημόσιο τομέα έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), από το Μάρτιο του 2011 ως τον Ιούλιο του 2012 με ευθύνη τον τομέα περιβάλλοντος και την διοίκηση του υπουργείου.

  • Στον ιδιωτικό τομέα έχει εμπειρία σε συμβουλευτικά έργα στην υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  • Ανάμεσα σε άλλα, από τη θέση του συμβούλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας σχεδίασε και συντόνισε σύμφωνα με την μεθοδολογία «Doing Business” της Παγκόσμιας Τράπεζας, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μείωσης των γραφειοκρατικών  βαρών στην επιχειρηματικότητα που οδήγησε στην υιοθέτηση των νόμων 3853/2010  για την σύσταση εταιρίας και 3982/2011 για την αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Από την θέση του Γ. Γ. Περιβάλλοντος εισηγήθηκε και οδήγησε σε ψήφιση τον νόμο 4014/2011 για τον εξορθολογισμό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και προετοίμασε τον νέο οργανισμό του υπουργείου. Από τον Δεκέμβριο του 2013 και για ένα χρόνο ως συντονιστής και από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον  Νοέμβριο του 2016 ως μέλος της επιτροπής καθοδήγησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού συμμετείχε στο έργο για την μεταρρύθμιση των αδειοδοτήσεων στον παραγωγικό ιστό της χώρας (νόμοι 4262/2014, 4442/2016).  Από τον Σεπτέμβριο  του 2018 στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης εισηγήθηκε και συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στην προετοιμασία  της σύστασης του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, θεσμού για την μέτρηση των επιδόσεων του κράτους (νόμος 4590/2019).

  • Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, του Ομίλου Διοικητικών Επιστημόνων Ελλάδας και αναπτύσσει συγγραφικό έργο σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά έντυπα Πολιτικής και Διοικητικής Επιστήμης.