Ο Καθ. Σαπουντζόγλου Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ του ΙΝΕΡΠΟΣΤ, παρουσιάζει κρίσιμη μελέτη για την προταθείσα χρήση του αναβαλλόμενου φόρου, ως μέσου αντιμετώπισης των μη εξυπηρετουμένων δανείων.

Διαβάστε την αναλυτική μελέτη ΕΔΩ